ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว(สอบซ่อม)
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • ***ตรวจสอบด้วยรหัสประจำตัวของนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว(สอบซ่อม) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 *** ...
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...
 • ***ขั้นตอนการแก้ตัว กรณีนักเรียนติด 0 ให้ดำเนินการ ดังนี้...
 • 1.วันพุธที่ 15 มีนาคม รับใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่ห้องวัดผล ในช่วงเวลาพักเท่านั้น
 • 2.ติดต่อครูประจำวิชา เพื่อดำเนินการแก้ตัว
 • 3.ส่งใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่มีครูประจำวิชาลงชื่อว่าผ่าน คืนที่ห้องวัดผล(สำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานการแก้ตัว)
 • 4.ถ้าไม่ดำเนินการให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เปิดเรียนมาชื่อจะซ้ำที่ชั้นเดิม

หมายเหตุ กรณีนักเรียนติด 0 ให้ดำเนินการ ดังนี้...          1.ให้นักเรียนรับใบลงทะเบียนสอบแก้ตัวได้ในวันที่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 (ในช่วงเวลาพักเท่านั้น) ที่ห้องวัดผล   2.สอบแก้ตัว ภายใน วันพุธที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566   3.เมื่อนักเรียนสอบแก้ตัวกับคุณครูประจำวิชาเสร็จแล้วให้นำใบผลการสอบแก้ตัวมาส่งคืนที่ห้องวัดผล (หากไม่นำมาส่งจะถือว่าสอบแก้ตัวไม่ผ่าน)
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.