ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องดำเนินการสอบแก้ตัว(สอบซ่อม)
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
 • ***ขั้นตอนการแก้ตัว กรณีนักเรียนติด 0 ให้ดำเนินการ ดังนี้...
 • 1.วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 รับใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่หน้าห้องวัดผล เวลา 8.00 น.
 • 2.ติดต่อครูประจำวิชา เพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว
 • 3.ส่งใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่มีครูประจำวิชาลงชื่อว่าผ่าน คืนที่ห้องวัดผล(สำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานการแก้ตัว)
 • 4.นักเรียนต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
 • 5.***ถ้าไม่ส่งใบลงทะเบียนแก้ตัวคืนห้องวัดผล ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียน***

หมายเหตุ กรณีนักเรียนติด 0 ให้ดำเนินการ ดังนี้...          1.วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 รับใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่หน้าห้องวัดผล เวลา 8.00 น.   2.ติดต่อครูประจำวิชา เพื่อดำเนินการแก้ตัว   3.ส่งใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่มีครูประจำวิชาลงชื่อว่าผ่าน คืนที่ห้องวัดผล(สำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานการแก้ตัว)   4.นักเรียนต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566   5.***ถ้าไม่ส่งใบลงทะเบียนแก้ตัวคืนห้องวัดผล ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียน***
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.