ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • ***ตรวจผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565*** ...
  • หมายเหตุ:สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่แสดง ขอให้ติดต่อฝ่ายการเงิน
  • นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแก้ตัวต้องดำเนินการสอบแก้ตัว ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566


Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.