เริ่มเรียนพิเศษเย็น วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560    ผู้ปกครองรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 4 พฤษจิกายน 2560     เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560    กิจกรรมกีฬาสี วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2560

ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์ู


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 




Search

อดีตในวันนี้




แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก    

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เดือนตุลาคม / 2560 October /2017

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

13 ต.ค. 60

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

 

19 ต.ค. 60

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2560

 

ส.21 ต.ค. 60

เรียนตามปกติ

 

23 ต.ค. 60

วันปิยมหาราช

 

ส.28 ต.ค. 60

เรียนตามปกติ

 

เดือนพฤศจิกายน / 2560  November/2017

1 พ.ย. 60

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

1 - 2 พ.ย. 60

- กิจกรรมแววกวี

ภาษาไทย

3 พ.ย. 60

- คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมวัฒนธรรมสายน้ำงามประเพณีลอยกระทง

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย  

อภิบาลฯ

กิจกรรมนักเรียน

การงานอาชีพฯ

 ส. 4 พ.ย. 60

ผู้ปกครองรับผลสอบปลายภาคเรียนที่  1 / 2560

- กิจกรรม One Classroom  One  Project

วัดผล

English  Program

7 - 9  พ.ย. 60

- กิจกรรมอ่านออกเสียงสำเนียงไพเราะ

- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาไทย

งานห้องสมุด

9  พ.ย. 60

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

กิจกรรมนักเรียน

10  พ.ย. 60

- โครงการกีฬาสีภายในประดู่เกมส์

สุขศึกษาฯ

13 - 17 พ.ย. 60

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

การงานอาชีพฯ

15 พ.ย. 60

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

17 พ.ย. 60

- กิจกรรม English  Day

ภาษาต่างประเทศ

20 - 23 พ.ย. 60

- กิจกรรมเขียนเรียงความภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

20 - 24 พ.ย. 60

- กิจกรรม Creative  Writing

ภาษาต่างประเทศ

24 พ.ย. 60

- กิจกรรมวางพวงมาลารัชกาลที่ 6

กิจกรรมนักเรียน

27 พ.ย. 60

- กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

ศิลปะ

28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60

- กิจกรรมวันเอดส์โลก

คณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

More →


ACTIVITIE 2017

                               <<<<ประมวลภาพ



ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com