ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งความรู้ 
แหล่งการเรียนรู้

Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีเยี่ยม    

..............................................................................................................................

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนธันวาคม / 2561                                                     December / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ธ.ค.61

- วันเอดส์โลก

 

3 ธ.ค.61

- กิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบกลางภารเรียนที่ 2/2561

ให้ผู้ปกครอง

สุขศึกษาฯ

งานทะเบียนและวัดผล

3–7 ธ.ค.61

- กิจกรรมนิทรรศการ Art Show

- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์

- กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรจากวัสดุธรรมชาติ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

การงานอาชีพฯ

4 ธ.ค.61

- วจนพิธีกรรมวอนขอพระพรสำหรับประเทศไทยและผู้เป็นพ่อ

งานอภิบาลฯ

5 ธ.ค.61

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙(วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

 

7 ธ.ค.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนธันวาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานกิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

 

งานปกครอง

 

8 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบเตรียมรับศีลมหาสนิท  ครั้งแรก

งานอภิบาลฯ

9 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

งานอภิบาลฯ

10 ธ.ค.61

วันรัฐธรรมนูญ

 

11 ธ.ค.61

- สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

12– 18

ธ.ค.61

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบวันที่ 12, 14, 18

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบวันที่ 13, 17

งานทะเบียนและวัดผล

17 ธ.ค.61

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ      ครั้งที่ 3 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 3 / 2561

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

20 ธ.ค.61

- วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารและอัญเชิญพระกุมารอวยพรห้องเรียน

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

 

งานอภิบาลฯ

 

21 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

- กิจกรรม Santa Claus is coming to town

งานอภิบาลฯ

 

25 ธ.ค.61

วันคริสต์มาส

 

31 ธ.ค.61

วันสิ้นปี

 

 

 

ACTIVITIE 2018

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชมน ลอยสรวงสินและนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก ได้รับรางวัลการประกวด "เฟดเอ๊กซ์/จูเนียร์ อะซีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถิรดา หลู ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏและทุนการศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวักสมุทรปราการ

  • เสียงตามสาย วันงดสูบบุหรี่โลก

  • พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2561

  • ภาพกิจกรรม Walk Rally SJB Family 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com