Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


คณะเซอร์ผู้บริหารโรงเรียน


เซอร์อักแนส 
บุญรักษา ศรีตระกูล 

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

หัวหน้าฝ่าย


ฝ่ายบริหารจัดการ


ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายบุคลากร


ฝ่ายกิจการนักเรียน


ฝ่ายทรัีพยากรฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม


ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com