บทเรียนออนไลน์ ประถม2/G2

วิชาคณิตศาสตร์ ป.2

คลิกที่นี่

รูปเรขาคณิตหลายเหลี่ยม

Subject: English Class: G.2

คลิกที่นี่

Passcode: +l3t6a56Access

Subject:English Class:P.2/1-5

คลิกที่นี่

Passcode: SB*k4@e3

Subject: science Class: G.2

คลิกที่นี่

Access Passcode: 1EkO?rDV

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

คลิกที่นี่

เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา

Subject: PE (T. Liny)

คลิกที่นี่

Access Passcode: zH&0@0rI

Subject: PE (T. Liny)

คลิกที่นี่

Access Passcode: zH&0@0rI

สังคมศึกษา ป.2

คลิกที่นี่

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การงาน ป.2

คลิกที่นี่

ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

วิชานาฏศิลป์ ป.2

คลิกที่นี่

เรื่อง การแสดงพื้นบ้าน

Subject : English Class:P.2/1-5

คลิกที่นี่

Access Passcode: F0vsT%4l

วิชาศิลปะ ป.2

คลิกที่นี่

เรื่อง การวาดภาพจากวัสดุต่างๆ

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ป.2

คลิกที่นี่

เรื่อง Reading & Writing

ภาษาไทย G2

คลิกที่นี่

...

website templates