ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่1/2566

***วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 นักเรียนชั้น ป1-ป6 ทำการซ่อมเสริม
กรณีที่คะแนนน้อยกว่า 55 คะแนน***

ชั้นประถม 1-3

อัพเดท

ชั้นประถม 4-6

อัพเดท

ชั้นมัธยม 1-3

อัพเดท

ชั้นมัธยม 4-6

อัพเดท

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.