ประกาศรับสมัคร
นักเรียนระหว่างชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2-5, ม.1, ม.4
ปีการศึกษา 2566
"รูปแบบ walk in เท่านั้น"

สมัครระหว่าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5

กรอกข้อมูลการสมัครระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5

Walk in >>


สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566

กรอกข้อมูลการสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566

Walk in >>

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566

กรอกข้อมูลการสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566

Walk in >>

หลังจากทราบผลสอบแล้ว ผู้ปกครองสามารถมอบตัวนักเรียนได้ภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่มามอบตัวในวันที่กาหนดถือว่า "สละสิทธิ์"          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-361-3719-20
u-1

นักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น

ระดับชั้นประถมศึกษา2-5

นักเรียนเข้าใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนเข้าใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Get In Touch

Address


โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ  10270

0-2361-3719-20 Fax: 0-2749-7505

Information

แนะนำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา, ข่าวสาร โรงเรียน, ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา