เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567

Saint Joseph Bangna School

  • ✳️สมัครแบบ Walk in เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-30 สิงหาคม 2566
  • ✳️สมัครแบบ Online วันที่ 24 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2566 >>...
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยเข้าร่วม Line OpenChat >>...
  • Line OpenChat QRcode >>

ท่านผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนไปเรียนติวเข้มเพื่อการสอบเข้า *** ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้ โปรดอย่าหลงเชื่อท่านอาจถูกหลอกลวงได้           กรณีที่บัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องวิชาการ ผู้ปกครองติดตามข้อมูลการสมัครได้ใน Line Open Chat

ระเบียบการสมัครและเอกสารการหลักฐานของผู้สมัคร

  • ข้อมูล/ระเบียบการสมัคร ดูเพิ่มเติมได้ >>...