รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
คณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาแจกอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง