บทเรียนออนไลน์ ประถม 1/G1

Subject: Reading and Writing Class: G1

คลิกที่นี่

Access Passcode: 6&zCN^NM

Reading Writing ป.1

คลิกที่นี่

Songs/Alien/Look and unscramble./Imagine and draw about you alien.

วิชานาฏศิลป์ ป. 1

คลิกที่นี่

วิชาการแสดงพื้นเมือง

วิชาภาษาไทย ป.1

คลิกที่นี่

คำที่มี ห นำ ง

Passcode: mz+5T6.H

วิชาสุขศึกษา ป.1

คลิกที่นี่

เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

คลิกที่นี่

เรื่อง การวัดความยาว

Topic: MUSIC (Teacher Christine)

คลิกที่นี่

Passcode: 3wxj8V*?

วิชา พัฒนาคณิต G1

คลิกที่นี่

Passcode: U8C^HaC=

Passcode: mz+5T6.H

Passcode: Yz^9y+Rq

website templates