รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  ทำเนียบครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น  
  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษ  
  ทำเนียบครูต่างประเทศ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
 

นักเรียน จำนวน 2,974 คน   

 
 

ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

 
 

จำวน  154  คน 

 
 

ครูต่างชาติ จำนวน  40  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 
     
   
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
   
  ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์  
   คำสอนเรื่องพระวาจาของพระเจ้า  
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
   
 

คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของ ณ บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

 
   
  คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ผู้แทนคณะเซอร์ คุณครูบริจาคเงินและสิ่งของแก่ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก  
     
 

 

 
     
 

 

 
   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
   
    ปฎิทินการสอบ Gat/Pat  
     
     
       
       
   

 
   

 
 

  <<<<<ห้องแนะแนว>>>>>

 
     
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
Username ::
Password  ::

 
     
 
 
   
   
 

 
   
  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย  
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
     
 

 
 
 วันนี้ ::   
 

ชุดนักเรียนเริ่มขายวันที่ 21 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น.
ที่ร้านสหกรณ์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์

ผลคะแนน O-net ม.6 ปี 2557

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกระบบโควตา / รับตรง

 จดหมายแจ้งวันปิดภาคเรียน วันรับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 และกำหนดการอื่นๆ

 ราคาหนังสือและสมุดปีการศึกษา 2558

 

จุลสาร 57

ค่าธรรมเนียมการเรียน และวันมอบตัว  ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

ค่าธรรมเนียมการเรียน และวันมอบตัว  ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนมีนาคม - เมษายน 2558
21 มี.ค.58

ผู้ปกครองรับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5

23 มี.ค.-22 เม.ย.58 เรียนภาคฤดูร้อน
31 มี.ค.58

ผู้ปกครองรับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

6 เม.ย.58 วันจักรี
10-15 เม.ย.58 หยุดวันสงกรานต์
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนจัดงานเกษียณเกษมสันต์สานสัมพันธ์เปรมปรีด์  (ราตรีหลากสีสัน)ให้แด่คุณครูเกษียณ 3 ท่าน และลาออกก่อนเกษียณ 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูงามตา วงศ์ภักดี คุณครูรุ่งอรุณ ศิระสากร คุณครูสุพนิดา มณีนาค คุณครูณัชชารีย์  เหลืองศิริธนัต และคุณครูอรอนงค์ ธงศิลา ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 6 อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

วันที่ 2-4 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 100 คนและคุณครูจำนวน 21 ท่าน  เข้าร่วมกิจกรรม Eng-Art Camp The Tara Resort Pattaya

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดกิจกรรมการแสดงของครู "จากใจครุสู่ศิษย์ ก่อนปิดภาคเรียน" ณ ลานเอนกประสงค์
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Art show  มีการแสดงศักยภาพของนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์และโชว์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรีไทย ณ ลานหน้าห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
บางนา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูมอบเงินในกิจกรรมการแสดงศักยภาพของนักเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรียนชั้น ม.6 มอบเงินในกับทางโรงเรียน ในงานวันคริสต์มาส  และพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ด้วยรักและกตัญญู ของนักเรียนชั้นม.6 รุ่นที่ 30
วันที่ 23-24 มกราคม 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพของนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์

 

 

 
 

 
 

  ขอแสดงความยินดี
ผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 100 คะแนนเต็ม
จากการแข่งขัน Spelling  Bee
ด.ญ. ปณาลี  มกรากร ป.6/5
และ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
จากการแข่งขัน Multi Skills Competition
ด.ญ. ชัญญา  พรหมณีวิรัช ป.6/6
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
 

<<<<เวลา กับ โอกาส>>>
“เวลา” กับ “โอกาส”
เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา
ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้
จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

 
 

 
     
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 
     
 

 
 

 

 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

 

 

 

 
   
 

พระวาจา

 
 

“ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้อง
ละอายต่อข่าวดี”(รม 1:16)
 

 
   
 

 
 
เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ 
ผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม  >>>
ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. 
แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
     
   
 

ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

 
   
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
     
     
 
 
 

 

 
     
     
 

 
     
 

 

 
 

 
     
     
 

 
 

 
   
 

เด็กหญิงชัญญพัชร์  อิทธิเบญจพงศ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง สสวท.
วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา

 
   
 

การสอบแข่งขันแก้โจทย์ปัญหา
ภายในชั้น ประจำปีการศึกษา 2557
(Math Science)

 
 

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล

 
   
 

 
   
 

การแข่งขัน Spelling Bee
เด็กหญิงปณาลี  มกรากร ป.6/5 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค

 
   
 

การแข่งขัน Multi Skills Competition
เด็กหญิงชัญญา พรหมณีวิรัช ป.6/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป้นตัวแทนแข่งขันระดับภุมิภาค

 
     
 

 

 
     
     
 

 

 
     
     
 

 
 

 
 

รับสมัครครูสอนภาษาจีน
1 อัตรา

 
   
 

24-28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือ รุ่นที่ 15
ณ บ้านผู้หว่าน

 
   
 

ผู้แทนคณะเซอร์และครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

 
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 
     
   
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 
   
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา สพฐ :: สพร ::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.info  
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11 ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์ | ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
   ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
 

 
     
     
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th