รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
กรอบยุทธศาสตร์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  ทำเนียบครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น  
  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ทำเนียบครูต่างประเทศ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
 

นักเรียน จำนวน 2,974 คน   

 
 

ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

 
 

จำวน  154  คน 

 
 

ครูต่างชาติ จำนวน  40  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 
     
   
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
   
  ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์  
   คำสอนเรื่องพระวาจาของพระเจ้า  
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
   
 

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 นักเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5,3/6/3/7 ทำกิจกรรมเติมยิ้มอิ่มสุข ครั้งที่ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 
   
 

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 และ 5 ทำกิจกรรมจิตเมตตาพาสุขสันต์ ครั้งที่ 4  (ตัดเล็บ โกนหนวด แจกขนม) ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
   
 

 
 

 
 

วันที่ 7-8 ก.ค. 2557 นักเรียน
ชั้น ป.4-5 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ณ วัดผ่องพลอย

 
 

 
 

วันที่ 9-10 ก.ค. 2557 นักเรียนชั้นม.1 , ม.4 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดชัยมงคล สมุทรปราการ

 
     
     
   
    ปฎิทินการสอบ Gat/Pat  
     
     
       
       
   

 
   

 
 

  <<<<<ห้องแนะแนว>>>>>

 
     
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
Username ::
Password  ::

 
     
 
 
   
   
 

 
   
  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย  
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
 

 
 วันนี้ ::   
 

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 intensive

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 EP 

ตารางสอบปลายภาค1-2557

ผลการเลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

รายชื่อผลการประกวดวาดภาพรวมใจภักดิ์รักแม่          

   ภาพบรรยากาศ

แจ้งผลการเรียนกลางภาค1ปี2557

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่น

ประกาศวันสอบ O-NET ปี 2557

  • ป.6  วันที่ 31 มกราคม 2558 

  • ม.3  วันที่ 31 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

  • ม.6  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558

ขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Amitie' ตัวแทนแต่ละห้องที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 รายวิชา คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ราคาหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   รุ่น  Amitie’ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง
 / โควตา
 


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนกันยายน   2557
1-5 ก.ย.57 กิจกรรม Crossword & IQ Word Up
2 ก.ย.57 เริ่มกิจกรรม Real  Life  in  Foreign  Country
5 ก.ย.57 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
5-6 ก.ย.57 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
8 ก.ย.57 วจนพิธีกรรมฉลองแม่พระบังเกิด
11 ก.ย.57

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (To  Be  Number  One)

12-13  ก.ย.57 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
22-26 ก.ย.57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/57

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันคณิตศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ฝ่ายอภิบาลจัดวจนพิธีกรรม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ฝ่าย English Program จัดโครงการ One Classroom One Project
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 พิธีบูชาขอบพระคุณและแสดงความเคารพพระธาตุ นักบุญยอห์นที่ 23และนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ิธีเทิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ พิธีมอบโล่คุณแม่ดีเด่นประจำปี 2557 ระดับประถม   นางชมพูนุช  คงสมุทร์  คุณแม่ของของ         ด.ญ.พรรณภัทร   คงสมุทร์  ป.6/6 และ ด.ญ.พัชรพรรณ   คงสมุทร์  ป.4/8ระดับมัธยม  นางจิรายุส      แถวปัดถา คุณแม่ของน.ส.ณัฐธิดา   แถวปัดถา  ม.6/7 และกิจกรรมบูรณาการวันแม่ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่าย English Program หัวข้อ " แม่คือ...คนที่รักเรามากที่สุด"

 

     
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
 

<<<<เวลา กับ โอกาส>>>

“เวลา” กับ “โอกาส”
เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา
ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้
จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

 

 
 

 
     
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 
     
 

 
 
 
     
   
 

  แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นสำหรับกลุ่มงานฯเป็นภาพรวม  7  เรื่อง  ดังนี้
1. อ่านออกทั้งตระกูล
2. เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์
3. พิชิตความดี
4. มีอาชีพทุกคน
5. ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
6. เป็นมิตรเทคโนโลยี
7. ปี พ.ศ. 2558  พร้อมสู่อาเซียน

 
 

 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

 

 

 

 
 
เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ 
ผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม
>>>

ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
 

ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

 
   
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
 

 

 
   
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าพิธี
มอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 (O-NET)
ปีการศึกษา 2554
 
     
     
 
 
 

 

 
     
     
 

 
  ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายผู้ปกครองในรูปแบบผู้ปกรองอาสา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่ประชาสัมพันธ์  
   
 

สอนภาษาอังกฤษ และปิงปอง

 
     
     
 

 

 
 

 

 
     
 

 
     
     
 

 
 

 
     
   
 

บาสเกตบอล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 
   
  "สุดยอดบาสเกตบอลนักเรียนและเยาวชน จ.สมุทรปราการ  
   
 

วงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
  พี่มัธยมหก ปี 56 คนเก่ง  
 

 
 

การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2014

 
     
     
     
   
  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ไอคิวเวิร์ดอัพ (IQ Word up) เหรียญทอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
 

 

 
     
     
     
 

 
 

 
 

รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา

 
   
 

CUSTOMISED COURSE FOR THAI SCIENCE/MATHEMATICS TEACHERS/EDUCATORS: ENHANCING 21ST CENTURY PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SECONDARY MATHEMATICS EDUCATIONSEAMEO RECSAM, Penang, Malaysia17 March – 11 April 2014

 
   
  วันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ผู้แทนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  
     
     
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 
     
   
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 
   
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา
 สพฐ :: สพร
::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.
info
 
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11
ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์
|
ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
   ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
   
     
     
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th