รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
กรอบยุทธศาสตร์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  ทำเนียบครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น  
  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ทำเนียบครูต่างประเทศ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
 

นักเรียน จำนวน 2,974 คน   

 
 

ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

 
 

จำวน  154  คน 

 
 

ครูต่างชาติ จำนวน  40  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 
     
   
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
   
  ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์  
   คำสอนเรื่องพระวาจาของพระเจ้า  
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
   
 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทำกิจกรรม ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนสุขาภิบาล 3 เขตบึงกุ่ม

 
   
 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 และ 7 (English Program) ทำกิจกรรมจิตเมตตาพาสุขสันต์ ครั้งที่ 5  (ตัดเล็บ โกนหนวด แจกขนม) ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
   
    ปฎิทินการสอบ Gat/Pat  
     
     
       
       
   

 
   

 
 

  <<<<<ห้องแนะแนว>>>>>

 
     
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
Username ::
Password  ::

 
     
 
 
   
   
 

 
   
  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย  
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
     
 

 
 
 วันนี้ ::   
 

แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ TEDET2 ระดับมัธยมศึกษา

แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบTEDET2 ระดับประถมศึกษา

จดหมายจากทางโรงเรียน เรื่องแจ้งวันรับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 วันเปิดภาคเรียนและวันเริ่มเรียนเสริมพิเศษภาคเรียนที่ 2/2557

รายชื่อนักเรียนชนะการแข่งขัน Cross Word & IQ Word up

พิธีมอบธงสีต่างๆ แก่ประธานสีและแม่สี

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 intensive

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 EP 

ตารางสอบปลายภาค1-2557

ผลการเลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

รายชื่อผลการประกวดวาดภาพรวมใจภักดิ์รักแม่          

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่น

ประกาศวันสอบ O-NET ปี 2557

  • ป.6  วันที่ 31 มกราคม 2558 

  • ม.3  วันที่ 31 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

  • ม.6  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558

ขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนตุลาคม  2557
29-3 ต.ค.2557 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบและทำคะแนนส่วนตัว
ครูประจำชั้นทำสมุดพก ภาคเรียนที่ 1/2557
7-11 ต.ค.2557 หัวหน้าฝ่ายฯ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2557
8 ต.ค.2557 วันปวารณาออกพรรษา
23 ต.ค.2557 หยุดวันปิยมหาราช
25 ต.ค.2557 ผู้ปกครองรับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
27 ต.ค.2557 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
27 ต.ค.2557 เรียนพิเศษเย็น
1 พ.ย.2557 เรียนพิเศษวันเสาร์

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 12-13 กันยายน 2557 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมกิจกรรมค่ายเนตรนารี ป.1-6 ในเดือนสิงหาคม

     
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
 

<<<<เวลา กับ โอกาส>>>

“เวลา” กับ “โอกาส”
เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา
ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้
จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

 

 
 

 
     
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 
     
 

 
 
 
     
   
 

  แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นสำหรับกลุ่มงานฯเป็นภาพรวม  7  เรื่อง  ดังนี้
1. อ่านออกทั้งตระกูล
2. เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์
3. พิชิตความดี
4. มีอาชีพทุกคน
5. ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
6. เป็นมิตรเทคโนโลยี
7. ปี พ.ศ. 2558  พร้อมสู่อาเซียน

 
 

 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

 

 

 

 
 
เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ 
ผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม
>>>

ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
 

ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

 
   
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
 

 

 
     
     
 
 
 

 

 
     
     
 

 
  ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายผู้ปกครองในรูปแบบผู้ปกรองอาสา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่ประชาสัมพันธ์  
   
 

สอนภาษาอังกฤษ และปิงปอง

 
     
     
 

 

 
 

 
  คุณครูและนักเรียนผู้มีจิตอาสา ปันความรู้สู่ชุมชนแก่เด็กชุมชนลิขิตเซนต์โย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  
 

 
     
     
 

 
 

 
     
   
 

บาสเกตบอล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 
     
     
     
 

 

 
     
     
     
 

 
 

 
 

รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา

 
   
 

วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 หัวหน้าฝ่ายร่วมทำแผนพัฒนา  ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์

 
   
  22-26 กันยายน 2557 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา SPC รุ่น 14 ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม  
 

 

 
   
 

หนึ่งครูดีเปนศรีแผ่นดิน ประจำปี 2557
นางสุพนดา มณีนาค

 
   
  คุณครูเกษียณประจำปี 2557  
  นางสุพินดา  มณีนาค  
  นางรุ่งอรุณ  ศิระสากร  
  นางงามตา วงศ์ภักดี  
   
 

คณะเซอร์และครูในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร นำโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม เดินทางไปสัมมนา ดูงานการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ตามคำเชิญของบริษัท Apple เมือง Perth ประเทศ Australia เมื่อวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 
     
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 

 
     
   
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 
   
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา
 สพฐ :: สพร
::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.
info
 
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11
ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์
|
ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
   ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
   
     
     
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th