ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ TEDET

 • ระดับชั้น ป.2

 • ห้อง 221

 • ห้อง 222

 • ห้อง 223

 • ห้อง 224

 • ระดับชั้น ป.3

 • ห้อง 224

 • ห้อง 225

 • ห้อง 226

 • ห้อง 229

 • ห้อง 235

 • ห้อง 236

 • ห้อง 237

 • ห้อง 238

 • ระดับชั้น ป.4

 • ห้อง 331

 • ห้อง 332

 • ห้อง 333

 • ระดับชั้น ป.5

 • ห้อง 524

 • ห้อง 525

 • ห้อง 526

 • ระดับชั้น ป.6

 • ห้อง 532

 • ห้อง 533

 • ห้อง 534

 • ห้อง 535

 • ห้อง 536

 • ห้อง 537

 • ระดับชั้น ม.1-3

 • ห้อง 111

 • ห้อง 112

 • ห้อง 113

 • ห้อง 121

 • ห้อง 122

 • ห้อง 123

 • ห้อง 131

 • ห้อง 132

ป.2-6 ควรส่งนักเรียน ไม่เกิน เวลา 7.50 น. รับนักเรียน ตั้งแต่ เวลา 12.10 น. เป็นต้นไป           ม.1-3 ส่งนักเรียน ไม่เกินเวลา 11.40 น. รับนักเรียนตั้งแต่เวลา 15.40 น. เป็นต้นไป           *** เตรียมดินสอ 2B พร้อมยางลบ*** ***โรงเรียนไม่มีจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวันสอบ ดังนั้นนักเรียนเตรียมน้ำและของว่าง เพื่อจะได้รับประทานในช่วงพัก***
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.