การรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้นปีการศึกษา 2564
By Saint Joseph Bangna School

  • ใบสมัครนักเรียนระหว่างชั้น ประถม ถึง ชั้น ม.1 ปีการศึกษา2564
  • ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564
  • ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ป.2-5 ปีการศึกษา2564
  • ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564
  • ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ม.4 ปีการศึกษา2564
  • กรอกใบสมัครและชำระค่าสมัครเสร็จแล้ว

กำหนดการสอบและการมอบตัวทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป ทาง facebook และ website ของโรงเรียน           ....
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.