ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561
 • วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรม Skit Contest วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน วันที่ 20-23 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

วจนพิธีกรรมถวายแด่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ วันที่ 10 สิงหาคม 2561            หยุดและหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ วันที่ 12- 13 สิงหาคม 2561                  วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561                 .....................................                กิจกรรม Day Campนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561                 กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562