ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2017

By Saint Joseph Bangna School
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • กำหนดการรับผลการเรียนและการเปิดภาคเรียน ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานจัดเลี้ยงอำลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ สอบ O-NETระดับชั้นประถม 6
 • วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NETระดับชั้นมัธยม 3
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สอบและภาคบ่ายมีการเรียนการสอนตามปกติ
 • วันที่ 22 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบตามตาราง
 • ปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
 • วันที่ 14 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน เรียนภาคเรียนฤดูร้อน
 • ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 รับแบบรายงานผลการเรียน และรับรางวัลเรียนดี            วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 จำหน่ายหนังสือเฉพาะแผนการเรียน EP                  ...........................................                  .....................................                ............................                 วันที่ 12 มีนาคม ประกาศเฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน และสอบแก้ตัววันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561                 วันที่ 14 มีนาคม ถึง วันที่ 11 เมษายน เรียนภาคเรียนฤดูร้อน