ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2017

By Saint Joseph Bangna School
  • กิจกรรมค่าย Eng - Art วันที 2 - 4 ตุลาคม 2560
  • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
  • วันเสาร์ที่ 21 และเสารที่ 28 ตุลาคม 2560 มาเรียนตามปกติ
  • วันเสาร์ที่ 21 เรียนตารางของวันจันทร์
  • วันเสาร์ที่ 28 เริยนตารางของวันศุกร์
  • กิจกรรมกีฬาสี วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2560
  • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
  • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
  • ***สอบปลายงภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 25 - 28 กันยายน 2560

เริ่มเรียนพิเศษเย็น วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560                 กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ                วันเสาร์ที่ 21 และเสารที่ 28 ตุลาคม 2560 มาเรียนตามปกติ .....วันเสาร์ที่ 21 เรียนตารางของวันจันทร์......วันเสาร์ที่ 28 เริยนตารางของวันศุกร์                 กิจกรรมกีฬาสี วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2560