ภาพยนตร์ค่านิยมไทย 12 ประการ


ขอแจ้งเรื่องการจราจรภายในโรงเรียน


วันแม่ปี 2558 คุณแม่ดีเด่นระดับประถม
ได้แก่ นางสาวศิวารัตน์  หมื่นยกพล
คุณแม่ เด็กหญิง นัจญวา  รอมาลี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ระดับมัธยมได้แก่ นางวิไล  หัตถเวชไพบูลย์
คุณแม่ นางสาวศุภวรรณ  เลี้ยงรัตนานนท์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คลิกชมบรรยากาศกิจกรรม Be All to All
เว็บไซต์เดิม

 

 

คุณกำลังใช้บราวเซอร์ Internet Explorerเว็บไซต์โรงเรียนจะแสดงผลได้ดีและถูกต้องด้วย Google Chrome เท่านั้น  

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ตารางกิจกรรม
คุณธรรมน้อมนำจิตใจ