ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรม English Day วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
 • โครงการกีฬาสีประดู่เกมส์ 2018 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 • พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 • ..
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการกีฬาสีประดู่เกมส์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561            กิจกรรม English Day วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561                  กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561                 .....................................                กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561                กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562