ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562
 • กิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมัธยม 6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบวิชาคำสอนคริสต์ศาสนา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • กิจกรรมศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครูด้วยรักกตัญญู วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ..
 • มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสปีใหม่ 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562            นักเรียนรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 มกราคม 2562                  นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป วันที่ 8 มกราคม 2562                 .....................................                กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet วันที่ 10-11 มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562