รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  ทำเนียบครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น  
  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษ  
  ทำเนียบครูต่างประเทศ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
 

นักเรียน จำนวน 2,974 คน   

 
 

ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

 
 

จำวน  154  คน 

 
 

ครูต่างชาติ จำนวน  40  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 
     
   
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
   
  ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์  
   คำสอนเรื่องพระวาจาของพระเจ้า  
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
   
 

คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของ ณ บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

 
   
  คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ผู้แทนคณะเซอร์ คุณครูบริจาคเงินและสิ่งของแก่ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก  
     
 

 

 
     
 

 

 
   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
   
    ปฎิทินการสอบ Gat/Pat  
     
     
       
       
   

 
   

 
 

  <<<<<ห้องแนะแนว>>>>>

 
     
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
Username ::
Password  ::

 
     
 
 
   
   
 

 
   
  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย  
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
     
 

 
 
 วันนี้ ::   
 

 

 

รายการแสดงบนเวทีวันที่ 23-24 มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดกิจกรรมพิธีวันครูแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์
ครูดีเด่นและครูเกษียณดีเด่นประจำปี 2557
 
  รับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น
ตั้งแต่วันที่ 5-21 ม.ค.2558
ทุกระดับชั้น
สอบวันที่ 24 ม.ค.2558 

รายชื่อนักเรียน "คนดีศรีสมุทรปราการ"เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร งานวันเด็กแห่งชาติ ในจังหวัดสมุทรปราการ  

1) ด.ญ.สุวภัทร  ธีระดากร ม.1/4         2) ด.ญ.กัญชพร เกียรติสุภานนท์  ม.2/2
3) ด.ญ. อดิศา  พงษ์ทองหล่อ ม.3/6
    4) น.ส.นลินา  วัฒนาพงษากุล ม.4/3

5) น.ส.ปพิชญา ศิริโกมลสิงห์ ม.5/7     6) น.ส.ปราณปริยา  โมรา ม.6/7

ค่าธรรมเนียมการเรียน และวันมอบตัว  ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

 ค่าธรรมเนียมการเรียน และวันมอบตัว  ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระต่างประเทศ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ

แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ TEDET2 ระดับมัธยมศึกษา

แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบTEDET2 ระดับประถมศึกษา

รายชื่อนักเรียนชนะการแข่งขัน Cross Word & IQ Word up

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่น

ประกาศวันสอบ O-NET ปี 2557

  • ป.6  วันที่ 31 มกราคม 2558 

  • ม.3  วันที่ 31 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

  • ม.6  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558

ขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนมกราคม - เมษายน 2558
5 ม.ค 58 เปิดเรียน
9  ม.ค.58

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและงานวันวิชาการ

10  ม.ค. 58                       เรียนพิเศษวันเสาร์
12 - 13  ม.ค58 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
15  ม.ค  58   พิธีแสดงมุฑิตาจิตต่อครูเกษียณ และคณะครูทุกท่าน เนื่องในวันครูแห่งชาติ
16  ม.ค 58           วันครูแห่งชาติ
17  ม.ค 58 เรียนพิเศษวันเสาร์และชดเชยกิจกรรมบ่าย
20 - 22 ม.ค 58  ทัศนศึกษาประจำปี  2557 (ช่วงที่ 1)
23  ม.ค 58  วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสนักบุญเปาโลกลับใจ
23 - 24  ม.ค  58
เวลา 17.30 - 20.30 น.
งานแสดงศักยภาพของนักเรียนและกินเลี้ยงโต๊ะจีน 
จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
24  ม.ค 58      เรียนพิเศษวันเสาร์
  ช่วงเช้า  นักเรียนชั้น ม.3 มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4
  ช่วงบ่าย   นักเรียนชั้น ป. 6 มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1
27 -  28 ม.ค 58   ทัศนศึกษาประจำปี  2557  (ช่วงที่ 2)
31  ม.ค 58   เรียนพิเศษวันเสาร์และชดเชยกิจกรรมบ่าย
31  ม.ค  58  นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ม.3  สอบ O - Net
1  ก.พ 58  นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O - Net
26-28 ม.ค.58 ม.6 สอบปลายภาค
10 ก.พ.58 พิธีอำลาและมอบเหรียญภักดี
11-13 ก.พ.58 ปัจฉิมนิทเศนักเรียนชั้น ม.6
24,26 ก.พ.58 ป.1-6 สอบปลายภาค
23,25,27 ก.พ.58 ม.1-5 สอบปลายภาค
23 มี.ค.-22 เม.ย.58
 
เรียนภาคฤดูร้อน
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 15 มกราคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดกิจกรรมพิธีวันครูแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์
วันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการให้กับนักเรียน โดยช่วงเช้ามีพิธีเปิดงานวันเด็ก คุณครูจับฉลากมอบของขวัญแก่เด็ก หลังจากเสร็จพิธีเป็นกิจกรรมวันวิชาการ เป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนแต่ละชั้น โดยจัด ณ อาคารปิติมหาการุณ อาคารมีเรียม อาคารแม่พระมารดา และลานเอนกประสงค์
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสต์สมภพ โดยมีคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นประธานพิธี ในงานมีการมอบของเนื่องในวันคริสต์มาสจาก สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณแก่ทางโรงเรียนทุกฝ่าย
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภรี ณ ลานหน้าห้องอภิบาล โดยมีคุณพ่อพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นประธานเปิด
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ)คุณพ่อดีเด่นประจำปี 2557 ระดับประถม ได้แก่ พลตรี วสุ เจียมสุข คุณพ่อของ ด.ญ. สุวธิตา  ชูโต เจียมสุข  ป.3/6 ระดับมัธยม ได้แก่ นาย พจรินทร์  โพธิ์เงิน คุณพ่อ น.ส. สุธารัตน์  โพธิ์เงิน ม.6/3 และ ด.ญ. สุภาพิศ  โพธิ์เงิน ม.2/3  หลังจากเสร็จพิธีเทิดพระเกียรติ เป็นกิจกรรมบูรณาการวันพ่อของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและ ฝ่าย English Program ในหัวข้อ "พ่อคือดวงใจของลูก"
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วจนพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

 

 

 
 

 
 

  ขอแสดงความยินดี
ผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 100 คะแนนเต็ม
จากการแข่งขัน Spelling  Bee
ด.ญ. ปณาลี  มกรากร ป.6/5
และ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
จากการแข่งขัน Multi Skills Competition
ด.ญ. ชัญญา  พรหมณีวิรัช ป.6/6
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
 

<<<<เวลา กับ โอกาส>>>
“เวลา” กับ “โอกาส”
เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา
ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้
จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

 
 

 
     
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 
     
 

 
 

 

 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

 

 

 

 
   
 

พระวาจา

 
 

“ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้อง
ละอายต่อข่าวดี”(รม 1:16)
 

 
   
 

 
 
เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ 
ผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม  >>>
ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. 
แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
   
 

ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

 
   
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
     
     
 
 
 

 

 
     
     
 

 
  ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายผู้ปกครองในรูปแบบผู้ปกรองอาสา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่ประชาสัมพันธ์  
   
 

สอนทำบาบีคิว

 
   
 

สอนแต่งหน้าเค้ก

 
   
 

สอนภาษาอังกฤษ และปิงปอง

 
     
     
 

 

 
 

 
  คุณครูและนักเรียนผู้มีจิตอาสา ปันความรู้สู่ชุมชนแก่เด็กชุมชนลิขิตเซนต์โย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  
 

 
     
     
 

 
 

 
   
 

 
   
 

การแข่งขัน Spelling Bee
เด็กหญิงปณาลี  มกรากร ป.6/5 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค

 
   
 

การแข่งขัน Multi Skills Competition
เด็กหญิงชัญญา พรหมณีวิรัช ป.6/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป้นตัวแทนแข่งขันระดับภุมิภาค

 
   
 

วันที่ 17 พ.ย. 2557 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
 ปีการศึกษา 2557
 

 
     
     
 

 

 
     
     
 

 
 

 
 

รับสมัครครูสอนภาษาจีน
1 อัตรา

 
   
 

ครูดีเด่นประจำปี 2557

 
  นางลักษมี  เอี่ยมวงศ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกรองแก้ว บุญช่วย
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกุล
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายสุพจน์  อินแจง
กลุ่มสาระสุขศึกษา พลานามัย
 
   
 

ครูเกษียณดีเด่น

 
 

นางสุพนดา มณีนาค
นางรุ่งอรุณ  ศิระสากร

 
   
  ผู้แทนคณะเซอร์และครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  
   
 

หนึ่งครูดีเปนศรีแผ่นดิน ประจำปี 2557
นางสุพนดา มณีนาค

 
   
  คุณครูเกษียณประจำปี 2557  
  นางสุพนิดา  มณีนาค  
  นางรุ่งอรุณ  ศิระสากร  
  นางงามตา วงศ์ภักดี  
     
 

 

 
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 
     
   
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมแต่ละเดือน  (กิจกรรมบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 
   
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา สพฐ :: สพร ::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.info  
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11 ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์ | ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
   ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
 

 
     
     
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th