ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • นักเรียนรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 มกราคม 2562
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2562
 • กิจกรรมบ้านคุณธรรม วันที่ 10 มกราคม 2562
 • วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 10 มกราคม 2562
 • กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet วันที่ 10-11 มกราคม 2562
 • กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา วันที่ 14-15 มกราคม 2562
 • วันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2562
 • ..
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสปีใหม่ 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562            นักเรียนรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 มกราคม 2562                  นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป วันที่ 8 มกราคม 2562                 .....................................                กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet วันที่ 10-11 มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562