ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • กิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 3 ธันวาคม 2561
 • กิจกรรม นิทรรศการ Art Show วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • กิจกรรมกิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • วจนพิธีกรรมวอนขอพระพรสำหรับประเทศไทยและผู้เป็นพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 • กิจกรรมบ้านคุณธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2561
 • นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบเตรียมรับศีลมหาสนิท ครั้งแรก วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 • สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 • ..
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
 • แบบประเมินกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์ที่นี่

สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561            สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561                  วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารและอัญเชิญพระกุมารอวยพรห้องเรียน วันที่ 20 ธันวาคม 2561                 .....................................                กิจกรรม Santa Claus is coming to town วันที่ 21 ธันวาคม 2561                กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562