ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง (แห่เทียนจำนำพรรษา) วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561 วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
 • สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมประกวดเพลงจริยศึกษาประกอบท่าทาง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561            กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561                  วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันที่ 31 กรกฎาคม 2561                 .....................................                กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561                 กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562