ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 • ..
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 19 กันยายน 2561
 • สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) วันที่ 14 กันยายน 2561
 • กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561
 • กิจกรรมประกวดฟันสวยยิ้มใส วันที่ 10 กันยายน 2561
 • กิจกรรมบ้านคุณธรรม วันที่ 6 กันยายน 2561
 • กิจกรรม Speech Contest วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสังคมฯ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561
 • กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 วันที่ 24-28 กันยายน 2561            กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 19 กันยายน 2561                  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) วันที่ 12-14 กันยายน 2561                 .....................................                สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 วันที่ 18 กันยายน 2561                กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส กรกฎาคม- มกราคม 2562                กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน กรกฎาคม- มกราคม 2562