ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม Walk Rallyของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561
  • ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา2561 ดูรายละเอียด
  • กำหนดการจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา2561 ดูรายละเอียด
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
  • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรม Walk Rallyของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561 วันที่ 19 พ.ค. 2561            กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561                 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561                 .....................................                ............................                 กิจกรรม Project Based Learning                .................................................