ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

Welcome to Saint Joseph Bangna School

SJB News 2018

By Saint Joseph Bangna School
 • กิจกรรมสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชั้นมัธยมปลาย วันที่ 22-23 มิ.ย.61
 • กิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 วันที่ 18-20 มิ.ย.61
 • กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 วันที่ 2 มิ.ย.61
 • กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 • ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม Walk Rallyของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561
 • ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา2561 ดูรายละเอียด
 • กำหนดการจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา2561 ดูรายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบO-NETดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรมสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชั้นมัธยมปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม วันที่ 22-23 มิ.ย.61            กิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 วันที่ 18-20 มิ.ย.61                 โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 - 6 วันที่ 22-23 มิ.ย.61                 .....................................                ............................                 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิ.ย.61                .................................................